Mine sisu juurde

PRIVAATSUS- JA REGISTREERIMISTEATIS

Registripidaja:

Katariina Home Oy/Ulla Lindfors

Karpalonkierto 8

05810 HYVINKÄÄ

TEL. 050 3008694

Registreeri nimi:

Katariina Home Oy veebipoe kliendiregister.

Isikuandmete töötlemise eesmärk:

Isikuandmeid töödeldakse meie veebipoe klientide kliendisuhete, näiteks kliendisuhte nõutavate kontaktide ja otseturunduse hoidmiseks ja nende eest hoolitsemiseks. Kliendil on õigus keelata isikuandmete kasutamine otseturunduseks.

Registri andmete sisu:

Registrisse salvestatakse järgmised andmed: Kliendi ees- ja perekonnanimi, kliendi number, aadressi andmed, telefoninumber, sugu, e-post, andmed turunduslubade ja keeldude kohta, samuti teave kliendi ostude, tarnete ja allahindluste kohta , samuti võimalikud kasutajanimed ja paroolid.

Regulaarsed teabeallikad:

Kliendilt endalt veebipoe tellimuste puhul, tagastus- ja muude vormide kaudu, telefoni, meili või muul sarnasel viisil.

Regulaarsed andmeedastused:

Teavet kasutatakse ainult kliendisuhete haldamiseks ja seda ei edastata regulaarselt välisele osapoolele. Teavet võidakse siiski avaldada seoses veebipoe tehnilise haldamisega (nt serveri või veebipoe platvormi haldamisega), tellimuste kättetoimetamise, tasumata arvete kogumisega ning ametiasutustele, kui seadus seda nõuab ja lubab.

Andmete salvestamine ja kõrvaldamine:

Kliendiregistris olevaid andmeid säilitatakse kliendisuhte kestuse jooksul. Tellimuse, arvete ja maksete andmed säilitatakse aga nagu muud raamatupidamismaterjalid. Mittevajalikuks muutunud teave kõrvaldatakse turvaliselt.

Küpsiste kasutamine

Saame kasutada küpsiseid, mida kasutatakse külastajate liikluse jälgimiseks ja teenuse kvaliteedi parandamiseks ning mis salvestatakse kasutaja arvutisse. Küpsiste kehtivusaeg on piiratud ja need ei kahjusta kasutaja arvutit.

Registrikaitse põhimõtted

Kliendiregistrit käsitletakse konfidentsiaalselt. Register on nõuetekohaselt kaitstud kõrvaliste isikute eest tulemüüride ja muude tehniliste kaitsevahenditega. Registrit peetakse ainult elektroonilisel kujul ning juhuslikud paberväljatrükid hävitatakse koheselt ja nõuetekohaselt.

Registrit kasutavad ainult isikud, kelle ametijuhend sisaldab selle kasutamist ja kes on seotud konfidentsiaalsuskohustusega. Igal registri kasutajal on isiklik kasutajanimi ja parool.

Ülevaatuse õigus

Vastavalt isikuandmete seadusele on igaühel õigus kontrollida, milliseid andmeid tema kohta isikuregistris on säilitatud. Ülevaatuse taotlus tuleb saata omakäeliselt allkirjastatud või sarnaselt kinnitatud dokumendis või esitada isiklikult meie kontoris. Taotlused tuleks saata ülalnimetatud kontaktisikule, kes vastab ka kõikidele lisateabe päringutele.

Teabe värskendamine

Klient saab oma nime ja aadressi andmeid uuendada oma veebipoe profiilis. Lisaks saab klient oma andmete uuendamiseks ühendust võtta meie ülalnimetatud kontaktisikuga.

Muud isikuandmete töötlemisega seotud õigused

Kliendil on õigus keelduda oma andmete töötlemisest turunduseesmärkidel. Andmetöötluse piiramise taotlus tuleb esitada e-posti teel registri kontaktisikule.